Thông tin nhập học

  1. Hồ sơ đăng ký:

– 1 Bộ hồ sơ nhập học của cháu.

– Gấy khai sinh ” photo không cần công chứng.

– Sổ tiêm ngừa của cháu.

  1. Độ tuổi đăng ký:

– Nhận cháu từ 24 tháng đến 6 tuổi.

– Giữ cả ngày

  1. Tiền Học Phí:

– Một tháng 600.000 đồng.

– Phiếu ăn 25.000 đồng trên một ngày.

– Thứ 7 học thêm thì đống riêng 47.000/ 1 cháu.

  1. Nghỉ lễ theo qui định:
  2. Có nhận gửi hè.