Thời gian học

* Học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

* Thứ 7 có giữ thêm.

* Các hoạt động trong ngày:

– Đón trẻ: 6h 45′ – 7h 15′.

– Thể dục sáng: 7h 15′ – 7h 30′.

– Ăn sáng: 7h 30′ – 8h00′.

– Hoạt động học: 8h00′ – 8h45′.

– Hoạt động ngoài trời: 8h 45′  – 9h 30′.

– Hoạt động góc: 9h30′ – 10h00′.

– Vệ sinh – ăn trưa: 10h00′ – 11hh00′.

– Ngủ trưa: 11h00′ – 14h00′.

– Vệ sinh – ăn xế: 14h00′ – 15h00′.

– Hoạt động chiều: 15h00′ – 16h00′.

– Trả trẻ: 16h00′ – 17h00′.