Cơ cấu tổ chức

DANH SÁCH GIÁO VIÊN CƠ SỞ THSP MẦM NON 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SĐT
1 Trương Thị Chanh PTCS 0836654781
2 Danh Ngọc Gấm TTCM 0945965228
3 Đoàn Thị Hiền TTCĐ 0966352663
4 Lê Thị Hiếu GV 0986388404
5 Ngô Minh Phương GV 0834338881
6 Trần Thị Như Ngọc GV 0931083708
7 Nguyễn Thị Nhị GV 0919575714
8 Ngô Kim EM GV 0944095372
9 Phan Gia Bảo Ngọc GV 0839980282
10 Dương Thị Mỹ Tho GV 0913195440
11 Trần Chương Đài NV 0857666931
12 Lý Thị Hường CD